logo
 

Veiligheidsdag Oostende

 

Afgelopen zaterdag is er door Nemad Maritiem Safety een veiligheidsdag georganiseerd in de haven van Oostende. In samenwerking met Wind & Watersport Vlaanderen en Soete Technical Services (STS) konden de bezoekers deelnemen aan een workshop en later in de middag werden diverse maritieme veiligheidsproducten in de praktijk getest.

 

De workshop bestond uit een uitgebreide uitleg over het gebruik van een redvest en de diverse activeringsmechanismen. Ook werd er aandacht besteed aan de mogelijkheid voor het bepalen van de locatie van een bemanningslid in een Man Over Board situatie door het gebruik van Personal Locating Beacons (PLB’S). Na de theoretische workshop werd er mogelijkheid geboden voor een praktijksimulatie en werd er door de bezoekers het activeren van reddingsvesten geoefend.

 
 

Het middagprogramma was een actiever programma waarbij bezoekers de mogelijkheid hadden praktijktesten uit te voeren. Zo werd er een reddingsvlot te water gelaten en geactiveerd waar de bezoekers in moesten klimmen en uiteraard werd daarbij ook de inhoud van het reddingsvlot besproken en de periodieke keuringscyclus. Een reddingsvlot kan je nodig hebben bij kapseizen maar ook bij een brand aan boord en daarom werd er ook aandacht besteed aan de diversie typen brandblussers voor verschillende brandhaarden en is er in de praktijk geoefend met het blussen van brandjes. Een kleine brand kan al snel een grote brand worden wanneer je niet de juiste blusmiddelen aan boord hebt.

 

Tot slot werd er op open zee en onder professionele begeleiding van STS de nodige pyrotechnische artikelen afgestoken. In een reddingsvlot of grabbag zitten maar een beperkt aantal seinmiddelen. Hoe vuur je veilig een lichtkogel af? En in welke situatie gebruik je nu een handfakkel? En wanneer kan je nu het beste een rooksignaal gebruiken? Dit zijn voorbeelden van diverse onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Of wilt u zelf een keer een veiligheidsdag bijwonen? Stuur een bericht en hou de facebookpagina in de gaten.